วันที่ 1 กันยายน จากสืบ นาคะเสถียร สู่อนาคตของพวกเรา

30.08.2017

              รำลึกถึงนักอนุรักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อ สืบ นาคะเสถียร ที่อยู่ในใจของคนไทยหัวใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


เนื่องในวันที่ 1 กันยายน เป็นวันเพื่อรำลึกถึงนักอนุรักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อ สืบ นาคะเสถียร จึงอยากระลึกถึงการจากไป และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดเจตนารมณ์ของการอนุรักษ์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ไว้สำหรับเยาวชน เพราะความรักต่อสัตว์ป่าของคุณสืบ คือความรักที่มาจากหัวใจอย่างแท้จริง
“ผมขอพูดในนามของสัตว์ป่าทุกตัว เพราะพวกเขาพูดเพื่อตัวเองไม่ได้” คำพูดนี้คุณสืบ นาคะเสถียร พูดขึ้นเมื่อเริ่มต้นอภิปรายทุกครั้งในช่วงเวลาที่เขากำลังดำเนินโครงการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างคุณค่าถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการกระทำของเราเองที่สามารถ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพราะถุงพลาสติก 1 ใบ ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี ลองเริ่มจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวก็มีส่วนช่วยโลกของเราได้
แต่เนื่องจากประเด็นปัญหาต่างๆ ในสมัยนั้น อย่างเมืองล้อมป่า การตัดถนนเข้าป่า ปัญหาการเผาป่า และนโยบายการจัดการน้ำของรัฐ ที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ทำให้คุณสืบ นาคะเสถียร ต้องผ่านอีกหลายเรื่องราวเพื่อต่อสู้ปกป้องสิ่งแวดล้อม จนในที่สุดด้วยความรักต่อสัตว์ป่าสิ่งแวดล้อม เสียงปีนนัดหนึ่งจึงดังขึ้นในห้วยขาแข้ง พร้อมกับจดหมายลาตายฉบับหนึ่ง การเสียชีวิตของคุณสืบจึงสร้างกระแสสังคมในเรื่องการอนุรักษ์อย่างมาก ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นในใจของคนไทยทั่วประเทศ และท้ายที่สุดคนไทยก็ได้รับรู้ถึงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้ภาครัฐเกิดการลงมือปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
การเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมได้เติบโตขึ้นกลายเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนระหว่างภาคประชาสังคม ประชาชน และอีกหลายภาคส่วนในปัจจุบัน

ที่มา : http://www.seub.or.th

ALL RIGHTS RESERVED. © 2015 SPARC THAI.