จากหนัง "The Martian" สู่เรือนเพาะชำบนดาวอังคาร ในโลกแห่งความจริง

02.05.2017

เมื่ออุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์บนดาวอังคารของมนุษย์ได้เริ่มต้นขึ้น อย่างที่ได้เห็นในหนังเรื่อง "The Martian"
จะเห็นว่ามนุษย์ไม่สามารถพึ่งพาภารกิจกู้ภัยหรือการส่งมอบด่วนได้ จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 9 เดือนในการส่งมอบ
สำหรับมนุษย์ที่จะอยู่บนดาวอังคารในอนาคตจึงจำเป็นจะต้องมีแหล่งอาหารที่สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มนักวิจัยจาก University of Arizona ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของ NASA จึงได้พัฒนาสร้างนวัตกรรมเรือนเพาะชำแห่งอนาคต เพื่อช่วยให้นักบินอวกาศสามารถใช้ชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ ด้วย “โครงการต้นแบบเรือนเพาะชำบนดาวอังคาร” ซึ่งจะช่วยให้นักบินอวกาศที่ปฏิบัติภารกิจในอวกาศสามารถเข้าถึงการมีสุขภาพดีด้วยอาหารที่สดใหม่ตลอดทั้งปีเรือนเพาะชำดังกล่าว ทำจากวัสดุที่มีลักษณะพองลมเป็นวงกลมแบบปิด ซึ่งผนวกเข้ากับระบบสนับสนุนการหายใจของนักบินอวกาศ
เมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยออกมาจากมนุษย์อวกาศ ระบบจะส่งไปยังพืช ซึ่งจะแปลงเป็นออกซิเจนเป็นแหล่งอาหารต่อไป โดยน้ำที่จะนำมาปลูกพืชจะถูกส่งไปรวมไว้ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีน้ำแข็งหรือของเหลวอยู่ใกล้ๆ จากนั้นน้ำจะถูกเติมออกซิเจน และเกลือแร่ ก่อนที่สารอาหารจะถูกส่งไปทั่วบริเวณรากของพืชอย่างต่อเนื่องกระบวนการทั้งหมดนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเลียนแบบตามทรัพยากรที่พืชจะสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ได้เหมือนบนโลก เพื่อให้มีสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต งานวิจัยจึงยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบว่าพืช เมล็ดพืช และวัสดุอื่น ๆ เหมาะที่สุดสำหรับบนดวงจันทร์หรือดาวอังคาร ดังนั้นเรือนเพาะชำจึงน่าจะถูกฝังไว้ใต้พื้นเพื่อป้องกัน และให้พลังงานด้วยแสงพิเศษแทนแสงแดดธรรมชาติ ทั้งในด้านการใช้แสง LED และแสงที่ได้จากการรวมกลุ่มผ่านใยแก้วโดยการนำของแสงจากภายนอก

ขณะที่ในปัจจุบันการทดลองการพัฒนาเรือนเพาะชำ ได้กำลังเกิดขึ้นบนโลก มนุษย์อวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ ก็ได้ทดลองกับความท้าทายในทางปฏิบัติการปลูกพืชในอวกาศ ระบบการเติบโตของพืชของ NASA จึงเป็นการทดลองการเจริญเติบโตการปลูกพืชในอวกาศครั้งแรกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีการเริ่มพัฒนาย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2014


ALL RIGHTS RESERVED. © 2015 SPARC THAI.