เปิดประตูสู่กรุงโตเกียว ด้วยแผงโซล่าเซลล์ความยาว 10 กิโลเมตร

28.04.2017

โตเกียว เมืองที่ใครต่างก็ใฝ่ฝันที่จะไปให้ได้สักครั้ง การที่เราจะเดินทางเข้ากรุงโตเกียวนั้นไม่ได้ยุ่งยากอยากที่หลายคนคิด เพราะมีสายรถไฟที่สะดวกและรวดเร็วตรงเข้ากรุงโตเกียวโดยเฉพาะนั่นก็คือรถไฟสาย Narita Sky Access ของบริษัท Keisei Electric Railway Co. Ltd ที่วิ่งด้วยความเร็วที่ 160 กม. / ชม. เชื่อมต่อสนามบินนาริตะ สู่กรุงโตเกียว ภายในเวลา 40 นาที

โดยระหว่างทางคุณจะได้พบกับประตูสู่กรุงโตเกียวเมืองแห่งอนาคตที่ทันสมัยคือ แผงโซล่าเซลล์จำนวนมากที่เรียงรายอยู่ทางด้านขวามือ ทอดยาวไปตามทางรถไฟถึง 10 กิโลเมตร นี่คือ “โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ SGET Chiba New Town” ที่มีกำลังการผลิต 12.8 เมกกะวัตต์ ตามโครงการส่งเสริมของ “Sparx Green Energy & Technology (SGET)” และออกแบบสร้างโดย Toshiba และ Kumagaigumi พร้อมกับป้ายโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากขบวนรถไฟโดยสาร หรือบนชานชาลา
โรงไฟฟ้านี้ถูกสร้างขึ้นจากเส้นทางรถไฟชินคันเซ็นเก่าในจังหวัดชิบะ โดยใช้ส่วนหนึ่งของสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อดำเนินโครงการ โดยที่โครงการนี้ก็ไม่เคยเกิดการประท้วงจากประชาชน เนื่องจากเป็นการใช้พื้นที่ที่ถูกปล่อยว่างให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน


การก่อสร้างเริ่มขึ้นในเดือนเมษายนปีพ. ศ. 2559 และมีกำหนดเริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้มีการก่อสร้างเสร็จประมาณ 50% จากการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เกือบทั้งหมด การสร้างเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และสิ่งอำนวยความสะดวก เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จโรงงานจะเริ่มรับพลังงานภายในสิ้นเดือนเมษายนและเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบ
โดยทาง Toshiba คาดว่าจะผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 270 วัตต์ / หน่วย และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะมี กำลังไฟฟ้าแรงสูงที่ 22kV โดยจะส่งไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยผ่านทางสายไฟต่อไปนอกจากนี้ SGET ยังจะจัดกิจกรรมชุมชนที่เรียกว่า "Kodomo Energy Summit" สำหรับนักเรียนระดับประถมและที่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้ โดยให้พนักงานของบริษัทเป็นผู้อธิบายเกี่ยวกับพลังงานให้เด็ก ๆได้รับฟัง ในขณะที่เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
และคาดหวังว่าในกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวปี 2020 ชาวต่างชาติจำนวนมาก ที่จะเดินทางมาเยือนโตเกียว โดยใช้รถไฟสาย Skyliner จะได้เห็นแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นี้ เพื่อเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นในการแก้ไขปัญหาพลังงานทดแทนหลังจากแผ่นดินไหว Great East Japan ในปี 2011

ALL RIGHTS RESERVED. © 2015 SPARC THAI.