เกาะขยะแห่งอนาคต

30.03.2017

นอกจากดินหรือทรายที่เรานำมาถมในทะเลเพื่อจะสร้างเกาะแล้ว ก็มีเจ้าขยะที่เราทิ้งกันทุกวันนี่แหละ ที่สามารถทดแทนทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ได้

          กรุงโตเกียว เป็นศูนย์กลางของพื้นที่มหานครที่ใหญ่ที่สุด มีผู้คนกว่า 37 ล้านคน แต่ยังคงรักษาความสะอาดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการบริหารจัดการขยะที่ครบวงจร โดยมีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังจากการกำหนดวันทิ้งขยะแต่ละประเภท จนถึงขั้นตอนกำจัดขยะแต่ละประเภท  ซึ่งขยะที่เผาทำลายได้จะถูกส่งเข้าโรงงานเผาขยะที่ถูกลักษณะและทันสมัย  ส่วนขยะบางอย่างจะถูกส่งเข้าขบวนการ 3R คือ
1. REUSE  นำกลับมาใช้ใหม่ เช่น พวกขวดแก้ว
2. REPAIR นำของที่ชำรุดมาปรับปรุงใหม่ให้สามารถใช้ได้ดังเดิม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ของใช้ต่างๆ 
3. RECYCLE  นำเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก เศษแก้ว เศษเหล็ก กระป๋อง 
          นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเปลี่ยนขยะลงในดิน โดยการบดอัดขยะ และการแปรรูป  ซึ่งสิ่งนี้เกิดได้จากการควบคุมกำจัดของเสีย ความพิถีพิถันของเจ้าหน้าที่รัฐ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และประชาชนช่วยกันแยกขยะเป็นของที่เผาได้ ส่วนของที่ไม่สามารถทิ้งได้ เช่น ขยะรีไซเคิล จะมีรถบรรทุกมาจัดเก็บและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างเช่น เกาะโอไดบะ (Odaiba Island) 
          เกาะโอไดบะ (Odaiba Island) ถูกสร้างขึ้นในปี 1853 ในสมัยโชกุนโทกุกะวะ ด้วยเหตุผลทางการสร้างขึ้นเพื่อป้องกันกรุงโตเกียวจากการรุกรานทหารต่างประเทศ และเป็นสถานที่ที่โตเกียวใช้ทิ้งขยะ จนปี 1990 ผู้ว่าการรัฐโตเกียวที่ชื่อว่า Shunichi Suzuki วางแผนพัฒนาที่จะสร้างให้เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและที่พักอาศัย โดยวางเป้าหมายที่จะมีประชากรประมาณแสนคนเข้าพักอาศัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เกาะโอไดบะ (Odaiba Island) จึงได้ถูกปรับปรุง เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นในบริเวณอ่าวโตเกียว โดยใช้เศษขยะที่ผ่านกระบวนการเเล้ว มาอัดเป็นลักษณะลูกบาศก์ ถมลงในทะเลซึ่งได้มีการวางพื้นที่เอาไว้แล้ว โดยขยะเหล่านี้ทำมาจากน้ำมันสำหรับทำอาหารที่ใช้แล้ว ผ่านการกลั่นเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ โฟมก็ไม่ได้ถูกทิ้งจะถูกนำไปผ่านกระบวนการการทำความร้อนและบีบอัดเป็นพลาสติก  และส่งผ่านไปให้กับผู้ผลิตสารเคมีเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา


          บริษัท Tokyo Eco-Recycle และบริษัทอื่นๆในพื้นที่ จะรวบรวมและคัดแยกสิ่งของประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ นำมาแยกส่วน และชิ้นส่วนที่ถูกแยกจะนำเอากลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งยังมีแผนที่จะพัฒนา เกาะโอไดบะ (Odaiba Island) เป็นศูนย์รวมความบันเทิง เทคโนโลยี โรงแรมที่พัก   ที่พักผ่อน แหล่งช้อปปิ้ง มีทุกอย่างครบครันโดยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของกรุงโตเกียวALL RIGHTS RESERVED. © 2015 SPARC THAI.