เปลี่ยนน้ำเสียเป็นเชื้อเพลิง

29.03.2017

ในปัจจุบันเราให้ความสำคัญต่อโลกเรามากขึ้น ทุกบริษัทที่ใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมต่างก็พัฒนาเทคโนโลยีในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ เพื่อให้ใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าที่สุด  ประหยัด คุ้มค่าและที่สำคัญคือต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

          ในประเทศสเปน บริษัท SEAT ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ และบริษัท Aqualia เป็นบริษัทด้านการจัดการน้ำ ได้ร่วมมือกันพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำเสีย โดยโครงการนี้มีชื่อเรียกว่า "Life Metha-morphosis" โดยมีเป้าหมาย คือ สร้างเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) จากน้ำเสียนั่นเอง รวมทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับแก๊ส CNG เพื่อเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถลดปริมาณการเกิดก๊าซเรื่อนกระจกถึง 80 %

          SEAT และ  Aqualia ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องของการสร้างก๊าซชีวภาพเพื่อลดมลพิษทางอากาศของควันไอเสียในรถยนต์ที่ใช้กันอยู่ โดยใช้น้ำเสียสร้างเป็น ก๊าซไบโอมีเทน ( Biomethane) ขึ้นมา
          นอกจากใช้กับรถยนต์แล้ว ยังมีการทดลองการใช้พลังงานไบโอมีเทนกับบ้าน รถเมย์ รถบรรทุก รวมไปถึงเรืออีกด้วย  "Life Metha-morphosis" ใช้ไบโอมีเทนโดยให้แบคทีเรียแยกของเสียออกจากน้ำ เหมือนกับการบำบัดน้ำเสียภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน  (naerobic digestion)


          โดย "Life Metha-morphosis" ระบุว่า นอกจากต้นไม้จะเจริญเติบโตตามธรรมชาติแล้ว ต้นไม้เหล่านี้ยังสามารถบำบัดน้ำเสียได้กว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสร้างก๊าซไบโอมีเทนได้ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อยานพาหนะจำนวน 150 คันต่อการวิ่ง 100 กิโลเมตรต่อวัน และในอนาคตจะพัฒนาให้วิ่งได้ถึง 120,000 กิโลเมตรเลยทีเดียว          ทั้งหมดนี่คือการร่วมมือกันระหว่างองค์กร 2 องค์กรภายใต้การนำเอาก๊าซธรรมชาติมาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รถยนต์ CNG ที่ใช้ไบโอมีเทนควบคู่กันไปด้วยก็จะช่วยโลกลดน้ำหนักของก๊าซ CO2 ถึง 80% ด้วยเช่นกัน

ALL RIGHTS RESERVED. © 2015 SPARC THAI.